schade BAVAM-polis

  • Neem contact op met ons.

    Neem contact op met ons.
  • Bent u aansprakelijk gesteld?

    Bent u aansprakelijk gesteld?

Bent u aansprakelijk gesteld, verwacht u een situatie die tot een claim kan leiden, of heeft u juridisch advies nodig? Neem dan contact op met onze juristen van de afdeling BAVAM Schade. Telefoon +31 (0)70 - 319 53 20. Wij zijn in ieder geval elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00. Wilt u het polisnummer van uw BAVAM-polis bij de hand houden? Onze specialisten kunnen u dan adviseren en/of helpen bij het indienen van de claim.

Voor de behandeling van de claim dienen wij in ieder geval te beschikken over:

  1. De aansprakelijkstelling
  2. Een toelichting en/of reactie van u op deze aansprakelijkstelling
  3. De relevante stukken uit het dossier
  4. Indien van toepassing een kopie van de opdracht tot dienstverlening

U kunt stukken sturen per e-mail naar [email protected] onder vermelding van het polisnummer van uw BAVAM-polis. Als u van onze specialisten al een dossiernummer heeft verzoeken wij u dit altijd te vermelden.

Zo kan een claim voortvarend worden opgepakt en beschikken wij direct over de relevante stukken.