Het is natuurlijk erg vervelend als u letselschade heeft. De Vereende regelt uw schade snel en deskundig.

Wij vinden het belangrijk om u tijdig te informeren hoe een letselschade door ons wordt behandeld. Een aantal algemene zaken treft u aan op deze site. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de site van Stichting De Letselschaderaad.

Voorbeelden van letselschade

Bij een ongeval met letsel is meestal sprake van meerdere soorten schade, bijvoorbeeld;

  • kosten voor medische behandeling;
  • extra uitgaven zoals extra reiskosten en huishoudelijke hulp;
  • verlies van arbeidsvermogen als u (tijdelijk) niet of minder hebt kunnen werken;
  • smartengeld (voor geleden pijn en/of gemiste levensvreugde).

Sommige kosten komen direct voor vergoeding in aanmerking. Andere kosten, zoals bijvoorbeeld het verlies van arbeidsvermogen, kunnen pas met zekerheid bepaald worden als er duidelijkheid bestaat over (het verloop van) uw letsel. Stichting De Letselschade raad heeft voor een aantal veel voorkomende schadeposten zoals bijvoorbeeld de vergoeding van extra gereden kilometers en huishoudelijke hulp standaard vergoedingen bepaald. Zie de site van Stichting De Letselschaderaad.

Duur van de afhandeling

Van schade aan uw auto is meestal snel vast te stellen wat het kost. Bij letselschade ligt dat anders en is het lastig in te schatten hoe lang de afhandeling duurt. Dat hangt onder andere af van de duur van uw herstel. De afhandeling van gevallen met letselschade duurt daarom meestal langer dan gevallen met alleen materiële schade. U kunt zelf bijdragen aan een soepele en goede afhandeling van uw schade door ons op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen, bijvoorbeeld over uw herstel.

Voorschot

Letselschade brengt al genoeg zorgen met zich mee. Dat weten wij en daarom verstrekken wij indien nodig een voorschot op de schade. Ook als wij niet direct kunnen bepalen wat uw totale kosten zijn. Zo kunnen wij voorkomen dat u bijvoorbeeld in geldproblemen raakt gedurende uw herstel. Het is belangrijk dat u alle bewijzen van uw uitgaven bewaart.

Gedragscode Behandeling Letselschade

De Gedragscode Behandeling Letselschade is opgesteld door verschillende organisaties uit de letselschadebranche. Deze code bevat gedragsregels over hoe de partijen met elkaar dienen om te gaan tijdens het regelen van de schade. Daarnaast bevat de gedragscode diverse termijnen. De Vereende onderschrijft deze gedragscode. Zie voor meer informatie hierover ook Stichting De Letselschaderaad.

De mensen van de Vereende

U kunt met verschillende medewerkers van de Vereende te maken krijgen. Dit is soms een beetje verwarrend. Maar dit is nodig voor een goede, zorgvuldige en vlotte afwikkeling van uw schade. De medewerkers die zich met uw zaak bezighouden zijn:

Dossierbehandelaar

Deze neemt, meestal telefonisch, contact met u op nadat u de schade hebt gemeld bij de Vereende. Hij zal vragen welke gevolgen het ongeval heeft gehad, hoe het met u gaat en hoe uw herstel verloopt. Hij wil weten welke kosten u al hebt gemaakt en welke kosten u nog kunt verwachten. Op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt van de totale schade.

De dossierbehandelaar maakt afspraken met u over de verdere afhandeling van uw schade.

Heeft u een belangenbehartiger dan verlopen de contacten via hem of haar. Indien u geen belangenbehartiger heeft dan is de dossierbehandelaar het aanspreekpunt voor u.

Buitendienstmedewerker

Het kan zijn dat een van onze buitendienstmedewerkers een afspraak met u maakt om de gevolgen van het ongeval en de verdere afhandeling met u door te nemen. Dat gesprek vindt meestal bij u thuis plaats. De buitendienstmedewerker probeert een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw situatie en de gevolgen van het ongeluk. Als de schade niet meteen kan worden afgewikkeld, vertelt hij u wat er verder gaat gebeuren en wanneer.

 

Medisch adviseur

Soms schakelt de Vereende een medisch adviseur in om de gevolgen van uw verwondingen vast te stellen. Alleen als u dat goed vindt, vraagt hij medische informatie op bij uw artsen. Die informatie is nodig om een goed advies te kunnen geven. Soms moet er een extra medisch onderzoek worden aangevraagd bij een onafhankelijke arts. Natuurlijk gaan we in dit proces zorgvuldig met uw persoonsgegevens en uw privacy om.

 

Arbeidsdeskundige

Misschien kunt u door het ongeval (gedeeltelijk) niet meer werken en bent u dus (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt. In overleg met u schakelen wij dan graag een arbeidsdeskundige in. Die kan u helpen bij het zoeken naar geschikt werk. Hij kan u tips geven over eventuele huishoudelijke hulp en/of aanpassingen aan uw woning.

 

Uw belangenbehartiger

 

In geval van complexe letselschade is het verstandig om u bij te laten staan door een belangenbehartiger. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u daar beroep op doen. Uw verzekeraar zal dan uw belangen behartigen. Heeft u geen rechtsbijstandverzekering, dan kunt u zelf een belangenbehartiger inschakelen, bij voorkeur één die staat ingeschreven bij NKL. In beide gevallen verlopen contacten tussen u en ons altijd via deze belangenbehartiger.

De Vereende betaalt op basis van redelijkheid de kosten van uw belangenbehartiger. Met diverse belangenbehartigers hebben we afspraken gemaakt over de vergoeding van deze kosten. U kunt meer informatie vinden over de keuze van een belangenbehartiger en de kosten daarvan op www.letselschaderaad.nl.

 

Contact met de Vereende

Wij verzoeken u om bij schade altijd contact op te nemen met uw assurantieadviseur. Hij of zij helpt u bij vragen en meldt uw schade voor u bij de Vereende.

Wilt u toch contact met onze schadeafdeling kunt u hen bereiken via e-mail [email protected] of via telefoonnummer 070-3408209.

Bent u tevreden?

Onze dienstverlening willen wij graag blijven verbeteren. Het kan zijn dat wij u na de afhandeling van uw schade vragen om mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. In dat geval sturen wij u nadat de schade is afgewikkeld een e-mail met een link naar de enquête. Wij stellen het zeer op prijs als u die invult.