Schade melden aansprakelijkheid

Het is natuurlijk erg vervelend dat u schade heeft veroorzaakt aan een ander. De Vereende regelt de schade snel en deskundig.

Hieronder vindt u alle informatie over onze schaderegeling. Neem contact op met uw assurantieadviseur als u een schade wilt melden. Uw adviseur meldt uw schade bij de Vereende en kan uw vragen beantwoorden. Het contact tijdens de schadeafwikkeling loopt ook vaak via uw adviseur.


Eerste beoordeling

Op basis van de beschikbare informatie kijken we naar de schade. Mogelijk dat wij nog aanvullende informatie van u nodig hebben. Wij laten u zo snel mogelijk weten of de schade gedekt is op de polis.

De schade-expert

Vaak schakelen wij een schade-expert in om de schade te beoordelen en vast te stellen. De Vereende maakt hiervoor gebruik van onafhankelijke externe expertisebureaus. De schade-experts zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Expert (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van schade-experts. Meer informatie staat op www.nivre.nl. De experts die wij inschakelen houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties. Deze code staat op  www.verzekeraars.nl.

Onze schade-expert bepaalt de hoogte van de schade. De schade-expert doet geen uitspraak over de dekking en zegt geen betaling toe. 

De onderzoeker

Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen wordt soms een onderzoeker ingeschakeld. De onderzoeker stelt vragen over de feiten en omstandigheden bij de schade. De kosten voor het onderzoek betaalt de Vereende. Onderzoekers moeten zich houden aan de geldende gedragscodes en protocollen. Deze kunt u vinden op www.verzekeraars.nl.

Herstelbedrijven

Naast een uitkering in geld kan de tegenpartij in sommige gevallen ook voor herstel in natura kiezen. Dan zorgen gespecialiseerde bedrijven dat de schade hersteld wordt. Hiervoor maken wij gebruik van een netwerk van herstelbedrijven die gecertificeerd zijn met het duurzaam-label GroenGedaan!

De voordelen op een rijtje:

  • Binnen 24 uur wordt gebeld voor het maken van een afspraak
  • De schade wordt duurzaam gerepareerd (Groen Gedaan!)
  • Wij regelen alles
  • Wij betalen direct aan het herstelbedrijf 

Het herstelbedrijf vraagt de tegenpartij om een ‘akte van cessie’ te ondertekenen. Daarmee geeft de tegenpartij de Vereende toestemming om de kosten van het herstel rechtstreeks aan het herstelbedrijf te betalen.

Contact met de Vereende

Wij verzoeken u om bij schade altijd contact op te nemen met uw assurantieadviseur. Hij of zij helpt u bij vragen en meldt uw schade voor u bij de Vereende.

Wilt u toch contact met onze schadeafdeling kunt u hen bereiken via e-mail [email protected] of via telefoonnummer 070-3408209.

Bent u tevreden?

Onze dienstverlening willen wij graag blijven verbeteren. Het kan zijn dat wij u na de afhandeling van uw schade vragen om mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. In dat geval sturen wij u nadat de schade is afgewikkeld een e-mail met een link naar de enquête. Wij stellen het zeer op prijs als u die invult.