Schade melden motorvoertuigen

Het is natuurlijk erg vervelend als u schade heeft. De Vereende regelt uw schade snel en deskundig.

Hieronder vindt u alle informatie over onze schaderegeling. Neem contact op met uw assurantieadviseur als u een schade wilt melden. Uw adviseur meldt uw schade bij de Vereende en kan uw vragen beantwoorden. Het contact tijdens de schadeafwikkeling loopt ook vaak via uw adviseur.


Eerste beoordeling

Op basis van de beschikbare informatie kijken we naar de schade. Mogelijk dat wij nog aanvullende informatie van u nodig hebben. Wij laten u zo snel mogelijk weten of de schade gedekt is op de polis.

Noodnummers!

VHD Alarmcentrale
Binnenland 088-8778080

Buitenland +31 (0)88-8778081

Voertuig gestolen?

Bel (+31) (0)55-7410001

 

Ruitschade?

Bel gratis: 0800-0406123 (24/7)
 

 

Bel gratis: 0800-0828 (24/7)

De schade-expert

Vaak schakelen wij een schade-expert in om de schade te beoordelen en vast te stellen. De Vereende maakt hiervoor gebruik van onafhankelijke externe expertisebureaus. De schade-experts zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Expert (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van schade-experts. Meer informatie staat op www.nivre.nl. De experts die wij inschakelen houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties. Deze code staat op  www.verzekeraars.nl.

Onze schade-expert bepaalt de hoogte van de schade. De schade-expert doet geen uitspraak over de dekking en zegt geen betaling toe.

De contra-expert

U kunt naast onze schade-expert ook een eigen schade-expert (deze noemen we contra-expert) inschakelen als u het niet eens bent met het vastgestelde schadebedrag. De redelijke kosten van alle experts betaalt de Vereende. Kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben betalen we niet. Bijvoorbeeld kosten voor belangenbehartiging. Spreek daarom goed van tevoren door met de contra-expert wat hij voor u gaat doen.

De onderzoeker

Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen wordt soms een onderzoeker ingeschakeld. De onderzoeker stelt vragen over de feiten en omstandigheden bij de schade. De kosten voor het onderzoek betaalt de Vereende. Onderzoekers moeten zich houden aan de geldende gedragscodes en protocollen. Deze kunt u vinden op www.verzekeraars.nl.

Ook u kunt een onderzoeker inschakelen. De kosten zijn dan voor uw rekening.

Contact met de Vereende

Wij verzoeken u om bij schade altijd contact op te nemen met uw assurantieadviseur. Hij of zij helpt u bij vragen en meldt uw schade voor u bij de Vereende.

Wilt u toch contact met onze schadeafdeling kunt u hen bereiken via e-mail [email protected] of via telefoonnummer 070-3408209.

Bent u tevreden?

Onze dienstverlening willen wij graag blijven verbeteren. Het kan zijn dat wij u na de afhandeling van uw schade vragen om mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. In dat geval sturen wij u nadat de schade is afgewikkeld een e-mail met een link naar de enquête. Wij stellen het zeer op prijs als u die invult.