WEGAM

Voor wie?

Wanneer het gaat om schade met motorrijtuigen, waarbij een werknemer tijdens het werk schade oploopt, kunnen er gaten aanwezig zijn in de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en de verzekering die geldt voor motorrijtuigen.

Een AVB dekt geen schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen en bij een verzekering voor motorrijtuigen (WAM) is schade aan de bestuurder van het motorrijtuig uitgesloten.

Maken werknemers (tijdens werktijd) regelmatig gebruik van motorrijtuigen? Dan is het zeker aan te raden om naast een AVB en een motorrijtuigenverzekering ook de dekking voor werkgeversaansprakelijkheid bij gebruik van motorrijtuigen (WEGAM )af te sluiten.

Wat is verzekerd?

De WEGAM dekt de schade die de werknemer, tijdens werktijd, met een motorrijtuig heeft geleden wanneer deze schade niet op een andere verzekering is verzekerd. Het kan daarbij gaan om schade met bedrijfsvoertuigen maar ook om schade met de motorrijtuigen van de werknemers zelf.

Schade ontstaan door ongevallen tijdens woon-werkverkeer is niet verzekerd.

Wat is de premie?

De premie voor de WEGAM verzekering geldt per motorrijtuig en is afhankelijk van het type en het gebruik van het motorrijtuig.

Wat is het eigen risico?

Er geldt een eigen risico van € 1.000.- wanneer er materiële schade ontstaat aan een motorrijtuig waarvan de werknemer zelf eigenaar is en waarvoor geen andere verzekering dekking biedt.

Wat is het verzekerd bedrag?

Het verzekerd bedrag (per gebeurtenis en per jaar) is gelijk aan het verzekerd bedrag dat voor de bijbehorende AVB geldt.

Bijzonderheden

Een werkgever heeft een wettelijke zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers; hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving. De Hoge Raad oordeelde dat dit ook inhoudt dat de werkgever, op basis van “goed werkgeverschap”, voor zijn werknemers voor een behoorlijke verzekering moet zorgen (Arena-arrest). De WEGAM verzekering biedt een mooie bijdrage om aan deze zorgplicht te voldoen.

Om de WEGAM verzekering af te kunnen sluiten bij de Vereende moet ook de AVB bij de Vereende zijn afgesloten.

Verzekeringskaart

Verzekeringskaart-button_new

Verzekering afsluiten?
Vind een adviseur in de buurt

(Bijv. 1111AA)