WEGAM BAVAMpolis

De verzekering

Wanneer het gaat om schade met motorvoertuigen waarbij een medewerker, tijdens werktijd, betrokken is geraakt kunnen er gaten vallen in de dekking van reguliere verzekeringen zoals de AVB en de WAM. Hier kan een WEGAM-verzekering (werkgeversaansprakelijkheid bij gebruik van motorrijtuigen) uitsluitsel bieden.

Voor wie

Voor elke ondernemer met medewerkers die onder werktijd gebruik maken van motorvoertuigen. Wij bieden de dekking aan als een aanvullende dekking.

Waarom deze verzekering

Voor een ondernemer is het essentieel om een AVB (aansprakelijkheidsverzekering bedrijven) te hebben. Daarnaast geldt er voor bedrijfsauto’s de wettelijk verplichting om een WAM verzekering (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) te sluiten. De WEGAM geeft een aanvulling op deze verzekeringen. Een AVB dekt geen schade met motorvoertuigen en op WAM dekking is schade aan de bestuurder niet verzekerd.

Dekking

Deze verzekering is niet object/kenteken gebonden en geldt voor werknemers die bij de uitvoering van hun werk een motorvoertuig besturen of hiervan in- of opzittende zijn. Het kan hierbij gaan om bedrijfsvoertuigen maar ook de motorvoertuigen van de medewerkers zelf. De WEGAM dekt de schade die de medewerker tijdens werktijd met een motorvoertuig heeft geleden tenzij de schade niet op een andere verzekering is verzekerd. Schade door ongevallen tijdens woon-werkverkeer is niet verzekerd op de WEGAM verzekering.

Premie

De premie voor de WEGAM verzekering is afhankelijk van het aantal en type motorvoertuigen dat u wenst te verzekeren.

Belangrijke informatie

Een ondernemer heeft een wettelijke zorgplicht ten opzichte van zijn medewerkers. De Hoge Raad oordeelde dat dit ook inhoudt dat een ondernemer in bepaalde gevallen voor een behoorlijke verzekering zorg moet dragen (Arena-arrest). De WEGAM draagt daarom bij aan het voldoen aan deze zorgplicht.

Direct WEGAM afsluiten?