WEGAM BAVAMpolis

Voor wie?

Wanneer het gaat om schade met motorrijtuigen, waarbij uw werknemer tijdens het werk schade oploopt, kunnen er gaten aanwezig zijn in de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en de verzekering die geldt voor motorrijtuigen.

Een AVB dekt geen schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen en bij een verzekering voor motorrijtuigen (WAM) is schade aan de bestuurder van het motorrijtuig uitgesloten.

Maken uw werknemers (tijdens werktijd) regelmatig gebruik van motorrijtuigen? Dan is het zeker aan te raden om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, naast een AVB voor het kantoorrisico, uit te breiden met de dekking voor werkgeversaansprakelijkheid bij gebruik van motorrijtuigen (WEGAM).

Wat is verzekerd?

De WEGAM dekt de schade die uw werknemer, tijdens werktijd, met een motorijtuig heeft geleden wanneer deze schade niet op een andere verzekering is verzekerd. Het kan daarbij gaan om schade met bedrijfsvoertuigen maar ook om schade met de motorrijtuigen van de werknemers zelf. 
Schade ontstaan door ongevallen tijdens woon-werkverkeer is niet verzekerd.

Wat is de premie?

De premie voor de WEGAM verzekering geldt per motorrijtuig en is afhankelijk van het type motorrijtuig.

Wat is het eigen risico?

Er geldt een eigen risico van € 1.000.- wanneer er materiële schade ontstaat aan een motorrijtuig waarvan uw werknemer zelf eigenaar is en waarvoor geen andere verzekering dekking biedt.

Wat is het verzekerd bedrag?

Het verzekerd bedrag is € 1.2500.000 per gebeurtenis en € 2.500.000 per jaar.

Bijzonderheden

U heeft als werkgever een wettelijke zorgplicht ten opzichte van uw werknemers; u moet zorgen voor een veilige werkomgeving. De Hoge Raad oordeelde dat dit ook inhoudt dat de u, op basis van “goed werkgeverschap”, voor uw werknemers voor een behoorlijke verzekering moet zorgen (Arena-arrest). De WEGAM verzekering biedt een mooie bijdrage om aan deze zorgplicht te voldoen.

De WEGAM-dekking is voor alle klanten van de BAVAM-polis van de Vereende. Ook als u ergens anders een AVB heeft afgesloten, kunt u bij de Vereende de WEGAM-dekking afsluiten. afgesloten.

Direct WEGAM afsluiten?

Sluit hier WEGAM af