Betalingsachterstand

Het kan gebeuren dat u een keer vergeet de verzekeringspremie over te maken, of dat u niet genoeg saldo op uw rekening heeft staan waardoor het ons niet lukt om de premie te incasseren. Er ontstaat dan betalingsachterstand. Wij sturen u dan een aantal herinneringen met het verzoek alsnog te betalen.

Betalen vervolgpremie

De premie die u na de aanvangspremie moet betalen noemen wij de vervolgpremie. Deze premie moet op de premievervaldatum bij ons binnen zijn.

Eerste herinnering
Als wij op de premievervaldatum de premie niet hebben ontvangen sturen wij u een betalingsherinnering met het verzoek om de premie alsnog binnen 14 dagen na de datum van die   herinnering  te betalen.

Tweede herinnering
Heeft u na het ontvangen van de 1e betalingsherinnering de premie niet binnen 14 dagen overgemaakt? Dan sturen wij een tweede herinnering waarin wij u een laatste mogelijkheid geven om alsnog binnen 14 dagen na de datum die op de tweede herinnering staat te betalen.

Derde herinnering: wij trekken de dekking in.
Heeft u niet betaald binnen de 14 dagen zoals genoemd in de tweede herinnering, dan trekken wij de verzekeringsdekking in. Zolang de premie niet is betaald, kunt u geen beroep meer doen op uw verzekering. U blijft nog wel verplicht de premie te betalen.

Betalen wijzigingspremie

Is er sprake van een wijziging in de verzekering?  Dan ontvangt u een nota waarin de datum staat vermeld waarop u de wijzigingspremie moet betalen.

Eerste herinnering
Heeft u op die datum deze wijzigingspremie niet betaald, of is de incasso niet gelukt? Dan sturen wij een eerste herinnering waarin wij u op uw betalingsverplichting wijzen en u aanmanen om binnen 14 dagen alsnog te betalen. Hierin wijzen wij u tevens op de gevolgen van het niet betalen van de premie.

Tweede herinnering
Heeft u niet betaald binnen de 14 dagen zoals genoemd in de eerste herinnering, dan trekken wij de verzekeringsdekking in. Zolang de premie niet is betaald, kunt u geen beroep meer doen op uw verzekering. U blijft nog wel verplicht de premie te betalen.

Gevolgen betalingsachterstand

Niet alleen leidt een betalingsachterstand ertoe dat u geen verzekeringsdekking meer heeft, wij registreren u ook als wanbetaler en uiteindelijk zullen wij de verzekering beëindigen. U blijft nog wel verplicht de achterstallige premie te betalen. Mogelijk schakelen wij een incassobureau in om de premie namens ons te incasseren. De bijkomende incassokosten komen voor uw rekening.

Het niet hebben van een verzekering kan u ook een boete opleveren. Heeft u namelijk een  motorrijtuig, dan is een WA-verzekering verplicht. Bij het niet betalen van de premie melden we het kenteken van dat motorrijtuig af bij de Dienst Wegverkeer (RDW) en mag u niet meer met het motorrijtuig rijden. De RDW controleert dagelijks of motorrijtuigen verzekerd zijn. Is er geen verzekering? Dan kunt u van de RDW een boete krijgen van honderden euro’s. Deze boete wordt verstuurd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Wanneer bent u weer verzekerd?

Hebben wij de verzekering nog niet beëindigd en betaalt u alsnog ? Dan bent u weer verzekerd vanaf de dag nádat wij de achterstallige premie (en kosten) hebben ontvangen.

Problemen bij betalen

Lukt het u (tijdelijk) niet uw premie te betalen? Neem dan contact op met uw assurantieadviseur of met de Vereende. Wij kunnen dan samen naar een oplossing zoeken. Denk bijvoorbeeld aan het treffen van een betalingsregeling of het afspreken van een andere betalingstermijn.

Heeft u vaker problemen met uw financiën?  Dan zijn er verschillende instanties die u kunnen helpen.

Vraag bijvoorbeeld advies aan een schuldhulpverlener of neem contact op met de gemeente waar u woont of met de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Kijk hiervoor op www.nvvk.nl/ Misschien vindt u ook handige tips op de website van het Nibud of op wijzer in geldzaken.nl