Aansprakelijkheid voor bedrijven

Als ondernemer kunt u op verschillende manieren aansprakelijk worden gesteld voor schade aan anderen maar ook voor schade die uw medewerkers oplopen tijdens het verrichten van werkzaamheden. Het is dan ook verstandig om een AVB te hebben die dekking biedt in deze situaties.

Waarom komt u bij de Vereende?

U kunt uw verzekering niet bij een andere verzekeraar afsluiten. Bijvoorbeeld omdat u uw premie niet op tijd heeft betaald, veel schades heeft geclaimd, fraude heeft gepleegd of omdat u een strafrechtelijk verleden heeft. Het kan ook zijn dat andere verzekeraars het risico dat u wilt verzekeren niet accepteren. Meestal kunt u dan bij de Vereende terecht voor een verzekering. Een verzekering kunt u aanvragen en afsluiten via een assurantieadviseur (tussenpersoon). Voor meer informatie, kijk hier.

Wie zijn verzekerd?

Verzekerd is/zijn de eigenaar/werkgever en zijn ondergeschikten (medewerkers) voor de op het polisblad omschreven verzekerde hoedanigheid (het bedrijf, beroep en/of activiteiten).  

Wat is verzekerd?

De AVB biedt dekking voor schade waarvoor u, als eigenaar van uw bedrijf, aansprakelijk bent. Ook is gedekt de schade veroorzaakt door medewerkers tijdens werktijd waarvoor u aansprakelijk bent. Er is zowel dekking voor schade aan zaken als voor schade aan personen.

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is opzettelijke toegebrachte schade. Beroepsaansprakelijkheid en vermogensschade (van derden) zijn tevens uitgesloten. Ook schade door of met een motorrijtuig of een e-bike is uitgesloten of schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig nakomen van een overeenkomst.

Voor een volledig overzicht van ‘wat wel en niet verzekerd is’, verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden en clausules.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is € 1.250.000 per aanspraak en € 2.500.000 per verzekeringsjaar.
Als er afwijkende verzekerde bedragen gelden vindt u dat terug op het polisblad, in de voorwaarden of in clausules.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een standaard eigen risico van € 250. Afhankelijk van het soort bedrijf en de verzekerde hoedanigheid kan een hoger eigen risico van toepassing zijn.
Het eigen risico is terug te vinden op het polisblad, in de voorwaarden of in clausules.

Aanvullende verzekering

Aanvullend kan bij de AVB gekozen worden voor een WEGAM dekking. Hiermee worden uw medewerkers extra beschermd, als zij in/op een motorrijtuig, schade oplopen tijdens het verrichten van werkzaamheden voor uw bedrijf. Hiervoor geldt een premie per motorrijtuig. Lees hier meer over WEGAM.

Bijzonderheden

De Vereende biedt de AVB ook voor branches die bij andere verzekeraars moeilijk te verzekeren zijn. Denk aan tattooshops of bedrijven waar wapens verkocht worden.
Bespreek met uw verzekeringsadviseur wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn.

Downloads

Wilt u de polisvoorwaarden van deze verzekering bekijken? Klik dan hieronder.

Downloads

Wat moet u doen bij schade?

Als u een beroep wilt doen op uw verzekering, meld dit dan bij uw assurantieadviseur. Hij/zij helpt u dan verder bij het indienen van de schade bij de verzekeraar. De verzekeraar zal de schade verder met u afwikkelen.

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur in de buurt

(Bijv 1111AA)

Voor de assurantieadviseur

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) kunt u via het portaal OnzeVereende aanvragen.

Wilt uw klant een motorrijtuigverzekering, maar heeft u nog geen samenwerkingsverband met de Vereende? Neem dan contact op met ons serviceteam. Dit kan via [email protected] of 070-3408110.