Aansprakelijkheid voor bedrijven


Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) van de Vereende biedt dekking voor schade waarvoor u, als eigenaar van uw bedrijf, aansprakelijk bent.

Voor wie

U kunt bij de Vereende terecht als u het aansprakelijkheidsrisico voor uw bedrijf niet kunt verzekeren in de reguliere verzekeringsmarkt. Of als uw vorige verzekeraar uw polis bijvoorbeeld heeft beëindigd (royement) vanwege wanbetaling of schadeverleden. Wellicht heeft u als eigenaar een strafrechtelijk verleden, of heeft u ooit fraude gepleegd? Ook in die gevallen probeert de Vereende een maatwerkoplossing voor u te vinden.

Een verzekering bij de Vereende kunt u alleen afsluiten via een assurantieadviseur. Onderaan deze pagina kunt u, na het invullen van uw postcode, de dichtstbijzijnde adviseurs vinden. Neem contact op met één van hen voor meer informatie over het afsluiten van een verzekering bij de Vereende.

Verzekerden

De verzekerde(n) op de AVB bent u als eigenaar/werkgever en zijn uw ondergeschikten binnen de verzekerde hoedanigheid. 

Dekking

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van de Vereende dekt schade die u of uw medewerkers toebrengen en waarvoor u aansprakelijk bent. Er is zowel dekking voor schade aan zaken als schade aan personen. Vermogensschade van derden is uitgesloten.

Aanvullend kan bij de AVB gekozen worden voor een WEGAM dekking. Hiermee worden u medewerkers extra beschermd, als zij in een motorvoertuig, schade oplopen tijdens het verrichten van werkzaamheden voor uw bedrijf. Bespreek de voordelen van deze dekking goed met uw assurantieadviseur.

Premie

Omdat de AVB een zakelijke verzekering is en maatwerk nodig is wordt een aanvraag altijd door een acceptant beoordeeld. Op basis van die beoordeling wordt een voorstel gedaan en wordt de premie vastgesteld.

Voor de WEGAM geldt een premie per motorvoertuig. Deze premie is afhankelijk van het soort motorvoertuig en de werkzaamheden waarvoor het motorvoertuig wordt gebruikt.

Daarnaast is er assurantiebelasting verschuldigd. Voor de AVB en de aanvullende dekkingen geldt 21% assurantiebelasting.

Lees meer over WEGAM

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt minimaal € 250,- per aanspraak. Afhankelijk van het type bedrijf en de verzekerde hoedanigheid kan voor u een hoger eigen risico gelden. Het eigen risico dat geldt is terug te vinden op uw polisblad.

Bijzonderheden / Verzekerd bedrag

Deze verzekering biedt dekking tegen schade tot € 1.250.000,- per aanspraak en twee keer dit bedrag in een verzekeringsjaar.

Verzekeringskaarten

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Verzekeringskaart-button_new

Wat moet u doen bij schade?

Als u een beroep wilt doen op uw verzekering, meld dit dan bij uw assurantieadviseur. Hij/zij helpt u dan verder bij het indienen van de schade. Op basis van de schademelding zullen wij het schadegeval verder in behandeling nemen.

Offerte aanvragen?
Zoek verzekeringsadviseur bij u in de buurt.

(Bijv. 1111AA)