Beroepsaansprakelijkheid voor Financieel planners


Fouten maken is menselijk. Natuurlijk wilt u uw klanten de beste service verlenen, maar ook u als financieel planner kunt een fout maken. Een aansprakelijkheidsclaim door een fout kan ook de voortgang van uw bedrijf in gevaar brengen. Dan wilt u financiële bescherming voor de mogelijke gevolgen van het maken van deze fouten. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt uw aansprakelijkheid voor financiële schade (directe vermogensschade) toegebracht aan cliënten of derden. Verzekerd zijn fouten die u of uw medewerkers hebben gemaakt in de werkzaamheden die zijn verricht in de verzekerde hoedanigheid. 

FFP en de Vereende: gedegen partners

De Federatie Financieel Planners (FFP) ziet ook de noodzaak van een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor haar leden. Dit is de reden dat zij contact heeft gezocht met de Vereende.

De FFP kent voor het toekennen van haar keurmerk strenge eisen. Dit keurmerk biedt zowel consumenten als financieel planners een stevige houvast bij financieel advies. De Vereende is al jaren de grote speler op het gebied van beroepsaansprakelijkheid voor financiële dienstverleners en ziet in de FFP een professionele beroepsorganisatie waar zij graag mee samenwerkt.

Bert Sonneveld (Manager Marketing & Acceptatie bij de Vereende): “Als voormalig directeur van FFP weet ik als geen ander dat zowel de Vereende als FFP kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel hebben. Een mooie basis om vanuit samen te werken."

De Vereende wil de leden van de FFP dan ook een extra stimulans geven om hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de Vereende te sluiten.

Wat biedt de Vereende de FFP-leden?

Wij bieden met onze BAVAM-polis:

 • / gekwalificeerde acceptanten die uw aanvraag behandelen;
 • / één van onze juristen als direct aanspreekpunt bij schade;
 • / uitstekende claimafhandeling;
 • / juridisch advies en ondersteuning om uw kans op een aansprakelijkstelling te beperken;
 • / heldere polisvoorwaarden;
 • / een uitgebreide dekking die is uit te breiden met een AVB, WEGAM of Cyberdekking;
 • / 10% korting voor FFP leden

Meer over de BAVAM polis Offerte aanvragen

Actievoorwaarden

 1. Er moet sprake zijn van een actief lid van de FFP (de Vereende vraagt om het lidmaatschap nummer om dit te verifiëren). Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt de korting per eerstvolgende contractvervaldatum van de polis verwijderd.
 2. De korting geldt alleen op de basis premie van de hoedanigheid van financieel planners en dus niet voor andere verzekerde hoedanigheden of aanvullende dekkingen.
 3. De korting wordt gegeven bij nieuwe klanten van de BAVAM-polis; de korting zal dan direct ingaan.
 4. De korting geldt ook voor FFP-leden die al een BAVAM-polis voor financieel planner bij de Vereende hebben.

Wij hebben echter geen inzicht in wie van onze klanten momenteel FFP-lid is. Bent u lid en wilt u gebruik maken van deze korting? Neem dan contact op met onze acceptatieafdeling en geef uw naam, BAVAM-polisnummer en FFP-lidnummer door. Wij kunnen de korting dan ook voor u verwerken.