beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAVAM polis

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAVAM-polis

Fouten maken is menselijk. Een aansprakelijkheidsclaim door een fout kan de voortgang van uw bedrijf in gevaar brengen. Dan wilt u financiële bescherming voor de mogelijke gevolgen van het maken van deze fouten. Een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dan ook absoluut van belang.

Met de BAVAM-polis richten wij ons uitsluitend op de beroepsaansprakelijkheid van financieel dienstverleners en makelaars en taxateurs in onroerende zaken. Niet alleen behandelen wij de claim als u aansprakelijk wordt gesteld. Onze dienstverlening gaat veel verder! Ook kunt u bij ons terecht voor juridisch advies en ondersteuning om uw kans op claims zo beperkt mogelijk te houden.

Dekking

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt uw beroepsaansprakelijkheid voor financiële schade (directe vermogensschade) toegebracht aan cliënten of derden. Verzekerd zijn fouten die u of uw medewerkers hebben gemaakt in de verzekerde hoedanigheid.

Er is geen dekking voor zaak- of letselschade. Dit kunt u wel aanvullend verzekeren door uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te breiden met een WEGAM dekking.

Download whitepaper beroepsfouten bij makelaars Offerte aanvragen

Waarom de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Vereende?

Bij de Vereende hebben wij er bewust voor gekozen om niet de hele markt te bedienen. Daardoor zijn wij gespecialiseerd en kennen wij de dagelijkse praktijk van de verzekerde beroepen door en door.

Wij kunnen u snel en goed adviseren of ondersteunen. Wordt u aansprakelijk gesteld, dan beoordelen wij snel de situatie. U krijgt direct een specialist of jurist te spreken. Een claim, terecht of onterecht, wikkelen we voortvarend en correct af. Met oog voor uw commerciële belangen. Onze juristen kunnen ook voor u procederen.

Voor wie?

De BAVAM-polis kent de volgende te verzekeren hoedanigheden:

/ Assurantiebemiddelaar

/ Bemiddelaar bij financieringen

/ Bemiddelaar bij hypotheken

/ Financieel planner

/ Makelaar en/of taxateur in onroerende zaken

/ Bemiddelaar bij sparen en betalen

Eigen risico

Afhankelijk van de verzekerde hoedanigheid gelden er eigen risico’s. Het is vaak mogelijk om tegen premiekorting hogere eigen risico’s te kiezen.

Rubrieken

Daarnaast kan aanvullend een aantal rubrieken worden verzekerd:

/ Dekking Nationaal Regime
Voor de aansprakelijkheid voor schade verband houdende met de advisering en het doorgeven van orders op het gebied van beleggingen in uitsluitend beleggingsfondsen.

/ Wegam
Biedt een secundaire dekking voor de schade van medewerkers ontstaan door of met motorvoertuigen tijdens verkeersongevallen onder werktijd waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

/ Cyber
Biedt een aanvullende dekking en dienstverlening bij schade door dataverlies, hacking of cyberaanvallen.

 

Belangrijk

Bel met inhoudelijke vragen over uw (lopende) polis altijd met onze afdeling Klanten en Assurantieadviseurs.
Telefoon +31 (0)70 - 319 53 10.

Bel voor advies met betrekking tot uw beroepsaansprakelijkheid (of zaken die daarmee te maken hebben) én bij schade altijd met onze schadeafdeling.
Telefoon +31 (0)70 - 319 53 20.

Zij geven u graag advies om de kans op claims zo beperkt mogelijk te houden.

Wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur. Wilt u het polisnummer van uw BAVAM-polis bij de hand houden?

Verzekeringskaart BAVAM-polis

verzekeringskaart-button kopie