rij-beter-box


De Vereende heeft een vangnetfunctie en wil waar mogelijk helpen om klanten terug te brengen naar de reguliere verzekeringsmarkt. Daarom starten we in februari 2022 een project waar taxichauffeurs inzicht krijgen in hun rijgedrag door de RijBeterBox in hun taxi te plaatsen. Voor de taxichauffeur zitten hier geen extra kosten aan verbonden . We roepen reguliere verzekeraars op om taxichauffeurs met een goede rijscore uit de RijBeterBox een verzekeringsaanbod te doen. Mocht dat bij reguliere verzekeraars niet lukken, dan zal de Vereende taxichauffeurs met een hoge score tot 30% korting geven op de premie. 

Inzicht in rijgedrag

Dat inzicht in het eigen rijgedrag helpt om schades verminderen, blijkt uit onderzoek van Data en Telematica specialist YesHugo. YesHugo heeft het verband onderzocht tussen een goede rijscore en gereden schade bij 10 taxibedrijven in 2018-2019 gedurende 12 maanden (141 voertuigen en 287 schades). Ruitschades waren niet meegenomen in dit onderzoek. In het onderzoek konden chauffeurs een lage, gemiddelde en hoge score krijgen voor hun rijgedrag. Chauffeurs met een lage score hebben 50% meer kans op schade dan chauffeurs met een gemiddelde of hoge score en het gemiddeld schadebedrag is ook nog eens 17% hoger.

GPS trackingHet eigen rijgedrag inzichtelijk maken is dus een goede manier om de taxichauffeurs – via minder schades – weer aantrekkelijk te maken voor de reguliere verzekeraars.

Wat levert het de taxichauffeur op?

De Vereende is in gesprek met reguliere verzekeraars om taxichauffeurs met een goede rijscore uit de RijBeterBox een regulier verzekeringsaanbod te doen. Verzekeraars blijven mogelijk nog additionele acceptatiecriteria hanteren.  

Assurantieadviseurs: Save the date

Op dinsdag 18 januari 10:00 uur en donderdag 20 januari 17:00 uur organiseren wij een teams meeting voor assurantieadviseurs. U, als assurantieadviseur, bent van harte uitgenodigd. In deze meeting vertellen we u alles over dit project en kunt u uw vragen aan ons stellen. Als u een samenwerkingsovereenkomst heeft met de Vereende en u heeft taxiklanten, dan ontvangt u hier nog meer informatie over, maar houd alvast een van deze twee datums vrij!   

Taxichauffeurs

Bent u taxichauffeur of taxiondernemer? Vraag uw assurantieadviseur na 20 januari om meer informatie. Op 1 februari gaat het project van start.

Meer informatie over de RijBeterBox

Wat wordt gemeten door de RijBeterBox?

 1. AccelererenVersnellen

  De versnellingsmeter meet de mate waarin de snelheid van de auto per seconde toeneemt. Wanneer de snelheid met meer dan 11 km/u per seconde toeneemt, dan wordt dit aangemerkt als overmatig versnellen. Minder snel accelereren zorgt niet alleen voor veiliger rijgedrag, maar ook voor een zuiniger brandstofverbruik.

 2. Remmen
  Deze indicator berekent de snelheid waarmee de bestuurder afremt naar stilstand . Voor een goede score moet de bestuurder vooruit te kijken, anticiperen en tijdig afremmen. Te hard remmen heeft daarnaast ook negatieve invloed op de onderhoudskosten van een auto. Zo is er vaker een extra onderhoudsbeurt nodig en slijten banden en remmen sneller.

 3. Linkerbocht en rechterbocht

  De versnellingsmeter in de RijBeterBox berekent zowel de linker als de rechterbocht in gedeeltelijke cirkelbewegingen. Vervolgens komen op basis van horizontale versnellingen de scores tot stand. De rechterbocht en linkerbocht worden apart van elkaar gemeten.

 4. ToerentalToerental

  De RijBeterBox ziet op welk moment de bestuurder schakelt. Wordt er bijvoorbeeld te lang gewacht met schakelen, dan maakt de motor meer toeren dan nodig. Naast onveilige verkeerssituaties zorgt een overmatig toerental ook voor aanzienlijk meer brandstofverbruik.

 5. Snelheid

  Hier wordt gekeken hoe vaak de bestuurder te hard rijdt. Op basis van hoe lang de bestuurder te hard rijdt en hoeveel kilometer per uur hij te hard rijdt,  wordt de bestuurder beoordeeld met een score. Te hoge snelheid zorgt voor onveilige situaties in het verkeer.

 6. Onnodig stationair lopenStationair
  Deze parameter wordt berekend op basis van hoe lang de bestuurder met de auto stationair stilstaat. Wanneer een auto in het stationair toerental draait, gebruikt de auto een zeer rijk brandstofmengsel. Dit resulteert bij benzinemotoren in aanslag op de gasklep en dieselmotoren krijgen meer last van roet. Onnodig stilstaan met draaiende motor, zorgt er dus voor dat er meer brandstof wordt verbruikt en dat interne delen van de motor worden vervuild. Deze parameter heeft geen effect op de score, maar vanuit klimaatproblematiek en kostenbesparing op brandstof is het goed om dit inzichtelijk te maken.


Homepage-illustration-12Welke score moet worden behaald?

Op een honderdpuntschaal is de score-indeling als volgt:

 • Matig - Lager dan 75
 • Gemiddeld - 75 – 85
 • Goed - Hoger dan 85  

De score-indeling lijkt heel ambitieus. Maar een score van 75 is relatief eenvoudig te halen met normaal rijgedrag en het houden aan de maximum snelheid. De chauffeur krijgt periodiek updates over zijn rijgedrag. Daarbij zit ook begeleiding van de digitale rijhulpcoach bij. Deze geeft chauffeurs tips over welke aspecten van het rijgedag kunnen worden verbeterd om de score van 86 (of hoger) te halen. Denk hierbij aan niet te snel optrekken, anticiperend remmen en het vloeiend nemen van  bochten.

Hoe moet de RijBeterBox worden geïnstalleerd?OBD met kabel

Bij deelname wordt de RijBeterBox met een instructie naar de deelnemer toegestuurd. Die plaatst deze eenvoudig in OBD stekker van de auto. En dat is het. In zo goed als alle auto's zit er een OBD poort dichtbij het stuur ingebouwd, waarin de RijBeterBox aangesloten kan worden. Wanneer de box goed geplaatst is, kunnen de gegevens afgelezen worden uit uw auto. Heeft de auto geen OBD-poort of is deze lastig te bereiken? Dan kan er ook een (verleng)kabel worden aangeschaft om de RIjBeterBox aan te sluiten op een USB poort of autolader poort (sigarettenaansteker).  Er wordt vervolgens twee weken proefgedraaid om te kijken of alle metingen juist verlopen. En dan begint de chauffeur met het opbouwen van de rijscore.