Schade melden wonen/bedrijfspand en inboedel/inventarisgoederen

Het is natuurlijk erg vervelend als u schade heeft. De Vereende regelt uw schade snel en deskundig.

Hieronder vindt u alle informatie over onze schaderegeling. Neem contact op met uw assurantieadviseur als u een schade wilt melden. Uw adviseur meldt uw schade bij de Vereende en kan uw vragen beantwoorden. Het contact tijdens de schadeafwikkeling loopt ook vaak via uw adviseur.

Eerste beoordeling

Op basis van de beschikbare informatie kijken we naar de schade. Mogelijk dat wij nog aanvullende informatie van u nodig hebben. Wij laten u zo snel mogelijk weten of de schade gedekt is op de polis.

De schade-expert

Vaak schakelen wij een schade-expert in om de schade te beoordelen en vast te stellen. De Vereende maakt hiervoor gebruik van onafhankelijke externe expertisebureaus. De schade-experts zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Expert (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van schade-experts. Meer informatie staat op www.nivre.nl. De experts die wij inschakelen houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties. Deze code staat op  www.verzekeraars.nl.

Onze schade-expert bepaalt de hoogte van de schade. Ook controleert hij of het verzekerde bedrag klopt. De schade-expert doet geen uitspraak over de dekking en zegt geen betaling toe. Hij schakelt indien nodig herstelbedrijven of schoonmaakbedrijven voor u in. Ook preventieve maatregelen om in de toekomst schade te voorkomen worden besproken.

De contra-expert

U kunt naast onze schade-expert ook een eigen schade-expert inschakelen. Deze noemen we een contra-expert. Onze expert en de contra-expert benoemen vooraf een derde schade-expert voor het geval zij er niet samen uitkomen. De derde expert bepaalt dan het definitieve schadebedrag. Dit schadebedrag ligt altijd binnen de bedragen die de expert en de contra-expert hebben vastgesteld.

De redelijke kosten van alle experts betaalt de Vereende. Kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben betalen we niet. Bijvoorbeeld kosten voor belangenbehartiging. Spreek daarom goed van tevoren door met de contra-expert wat hij voor u gaat doen.

De onderzoeker

Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen wordt soms een onderzoeker ingeschakeld. De onderzoeker stelt vragen over de feiten en omstandigheden bij de schade. De kosten voor het onderzoek betaalt de Vereende. Onderzoekers moeten zich houden aan de geldende gedragscodes en protocollen. Deze kunt u vinden op www.verzekeraars.nl.

Ook u kunt een onderzoeker inschakelen. De kosten zijn dan voor uw rekening.

Herstelbedrijven

Naast een uitkering in geld kunt u in veel gevallen ook voor herstel in natura kiezen. Dan zorgen gespecialiseerde bedrijven (bijvoorbeeld een bouwbedrijf of vloerenlegbedrijf) dat de schade hersteld wordt. Hiervoor maken wij gebruik van een netwerk van herstelbedrijven die gecertificeerd zijn met het duurzaam-label GroenGedaan!

De voordelen voor u op een rijtje:

  • Binnen 24 uur wordt u gebeld voor het maken van een afspraak
  • De schade wordt duurzaam gerepareerd (Groen Gedaan!)
  • Wij regelen alles
  • Voordelig omdat u korting op het eigen risico krijgt
  • Wij betalen direct aan het herstelbedrijf

U kunt ook meerwerk laten uitvoeren. Dat is dan wel voor eigen rekening.

Het herstelbedrijf vraagt u om een ‘akte van cessie’ te ondertekenen. Daarmee geeft u de Vereende toestemming om de kosten van het herstel rechtstreeks aan het herstelbedrijf te betalen.

Zelf (laten) herstellen

In overleg met ons kunt u er ook voor kiezen om de schade zelf te (laten) herstellen. Neem dus eerst contact met ons op. We kijken dan of de schade gedekt is. Wij bepalen de omvang van de schade op basis van je melding. Soms kan dat aan de hand van bijvoorbeeld foto’s of facturen. Ook kan het zo zijn dat een schade-expert ter plekke de schade opneemt.

Zijn de facturen correct? Dan betalen wij de schadevergoeding op basis daarvan zo snel mogelijk aan je uit. Wij verminderen hierbij de vergoeding met het eigen risico en we houden rekening met een redelijke vergoeding voor je eigen arbeid.

Het kan voorkomen dat je een voorschotbetaling nodig hebt. Neem daarvoor contact met ons op.

Contact met de Vereende

Wij verzoeken u om bij schade altijd contact op te nemen met uw assurantieadviseur. Hij of zij helpt u bij vragen en meldt uw schade voor u bij de Vereende.

Wilt u toch contact met onze schadeafdeling kunt u hen bereiken via e-mail [email protected] of via telefoonnummer 070-3408209.

Bent u tevreden?

Onze dienstverlening willen wij graag blijven verbeteren. Het kan zijn dat wij u na de afhandeling van uw schade vragen om mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. In dat geval sturen wij u nadat de schade is afgewikkeld een e-mail met een link naar de enquête. Wij stellen het zeer op prijs als u die invult.